YÜZE KADAR...
6484 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
AÇILDI OKULUMUZ
BAYRAM OLSUN
DERSHANEMİZ
EŞYALARIM
KİTAP
KOLLARINI AÇ BANA
OKUL SEVGİSİ
OKUL TÜRKÜSÜ
OKULUM (1)
OKULUM (2)
OKULUMUZ
OKULYOLU
OKUMA BAYRAMI
YAŞASIN OKULUMUZ
YÜZE KADAR...
İçerik oylama

YÜZE KADAR...

Ne verseler sayarım;
Başa "bir"i koyarım.
"Bir", her şeyin ilkidir,
Arkadan "iki" gelir.
Üç, dört, beş, altı diye
Yaşım erdi yediye.
Olsun sekiz, dokuz, on;
Sayıya olmaz bu son.
On bir, on iki, on üç.
Saymak gelmez bana güç.
On dört, on beş, on altı,
Durun, daha var altı.
On yedi, on sekiz var,
Tam on dokuza kadar.
Geldik böyle sayarak,
Yirmi değildir uzak.
Sonra, otuz, kırk, elli
Altmıştayız, bu belli.
Haydi çabuk sayalım,
Sona sıfır koyalım.
Yetmiş, seksen, doksan, yüz;
Yüzde hesap görürüz.

Hasan Ali YÜCEL