A ile Başlayan Atasözlerimiz
7022 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
A ile Başlayan Atasözlerimiz
B ile Başlayan Atasözlerimiz
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
İçerik oylama

-A-

   

1.       Aba vakti aba, yaba vakti yaba

2.       Abanın kadri yağmurda bilinir

3.       Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu ister

4.       Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz

5.       Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır

6.       Acele giden ecele gider

7.       Acele işe, şeytan karışır

8.       Acemi katır kapı önünde yük

9.       Acemi katır kapı önünde yük indirir

10.   Acemi nalbant gibi kâh nalına vurur, kâh mıhına

11.   Acı acıyı bastırır, su sancıyı indirir

12.   Acı patlıcanı kırağı çalmaz

13.   Acıkan doymam, susayan kanmam sanır

14.   Acıkan yanağından, susayan dudağından belli olur

15.   Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur

16.   Aç ayı oynamaz

17.   Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur

18.   Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür

19.   Aç tokun halinden bilmez

20.   Aça dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış

21.   Açın imanı olmaz

22.   Açın karnı doyar gözü doymaz

23.   Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur

24.   Adamak kolay, ödemek güçtü

25.   Adı çıkmış doksana, hiç inmez seksene

26.   Ağa diye diye maldan, yiğit diye diye candan ederler

27.   Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş

28.   Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür

29.   Ağacı kurt, insanı dert bitirir

30.   Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir

31.   Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez

32.   Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer

33.   Ağaç yaş iken eğilir

34.   Ağaçlı köyü su basmaz

35.   Ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmaz

36.   Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar

37.   Ağır kazan geç kaynar

38.   Ağır otur, batman götür

39.   Ağır taş batman döver

40.   Ağız yemeyince yüz utanmaz

41.   Ağlamayan çocuğa meme vermezler

42.   Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar

43.   Ağlayanın malı, gülene hayır etmez

44.   Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride kazanı kaynar

45.   Ağustosta beynin kaynasın, kışın da tencere kaynasın

46.   Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz

47.   Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar

48.   Ak akçe kara gün içindir

49.   Ak koyunun kara kuzusu da olur

50.   Ak köpeğe koyun diye sarılma

51.   Akan su yosun tutmaz

52.   Akan su, pis tutmaz

53.   Akıl akıldan üstündür

54.   Akıl kişiye sermayedir

55.   Akıl yaşta değil baştadır

56.   Akıl yiğide sermayedir

57.   Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal

58.   Akılsız basın cezasını ayaklar çeker

59.   Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir

60.   Al malın iyisini çekme kaygısını

61.   Al yakışırken, el bakışırken

62.   Alçak tavuk kendini ferik gösterir

63.   Alışmış kudurmuştan beterdir

64.   Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini

65.   Alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste

66.   Almak kolay ödemek zordur

67.   Altın anahtar, her kapıyı açar

68.   Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır

69.   Altın kılıç demir kapıyı açar

70.   Altın yere düşmeyle değer kaybetmez

71.   Altının kıymetini sarraf bilir

72.   Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz

73.   Anan gibi saç büyüteceğine, baban gibi bıyık büyüt

74.   Ananın bastığı yavru incinmez

75.   Ananın kötü kızı olmaz, kaynananın da iyi gelini

76.   Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az

77.   Arap eli öpmeyle dudak kara olmaz.

78.   Arlı arından korkar, arsız da sanır ki benden korkar

79.   Âşık gezer olur dertli söyler olur

80.   At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır

81.   At yedi günde, it yediği günde

82.   Ateş düştüğü yeri yakar

83.   Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

84.   Atı alan Üsküdar'ı geçer

85.   Atılan ok geri dönmez.

86.   Atımın anlı sakar, lakabını ele takar

87.   Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür

88.   Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar

89.   Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz

90.   Ayağını yorganına göre uzat

91.   Ayın on beşi karanlıksa on beşi de aydınlıktır

92.   Ayranım ekşidir diyen olmaz

93.   Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır

94.   Az menfaat çok zarara mal olur

95.   Az veren candan çok veren maldan verir

96.   Azan mevlasını da bulur, belasını da

97.   Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez

98.   Azıcık aşım, kaygısız başım

99.   Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur

100. Azman olma, uzman ol