Ön Hazırlık Çalışmaları
95055 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

 

 

A.    OKUMA İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  

 01 Oturma
  02 Kitap Tutma ve Açma
  03 Görsel Okuma
  04 Okumaya Özendirme

 

B.      YAZMA İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 

 05 El Hareketleri
  06 Kalem Tutma
  07 Serbest Çizgi Çalışmaları
  08 Düzenli Çizgi Çalışmaları

 
 

Çocuğunuz henüz okula başlamadıysa bu bölümdeki dersleri kendisine çalıştırmayınız. Gitmeniz gereken bölüm,  okul öncesi öğrenciler için Hazırlık Bölümüdür.  

Bu bölüme gitmek için lütfen tıklayınız.    

Şayet çocuğunuz okula başladıysa doğru bölümdesiniz.  

Haydi, o zaman derse başlayalım.  

X

 Okulun ilk haftası olduğundan bu hafta okula yeni başlayan minikler için oldukça önemlidir.

Bu ilk günlerde bu minik öğrencilerin üzerine çok gitmemek ve olabildiğince okuldaki çalışmaları oyunlaştırmak gerekir.

Öğretmen ve veli okul faaliyetlerini öğrenci için ne kadar oyunlaştırabilirlerse, öğrencinin başarılı olma ihtimali de o kadar artar.  

Bu yüzden, mümkün olduğunca tüm faaliyetleri oyunlaştırarak uygulamalı ve uygulatmalısınız.  

X  

Bu ilk dersimizde okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapacağız.  

Genel çalışmalarınız şu başlıklar altında toplanabilir.  

1.        Öğrencilerle tanışma

2.        Öğrencileri sıraya yerleştirme

3.        Okulu ve sınıfı tanıtma

4.        Sınıfta yapılacak çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verme

5.        Derslere başlangıç  

Derslere bir hikâye ya da bir fıkra anlatarak başlayabilirsiniz.. Bu anlatım, dinleme ve anlama için iyi bir başlangıç olacaktır.   

Sonrasında okuma ve yazma faaliyetleri için yukarıdaki çalışmaları yapmalısınız.