17-8 Sınıf Kurallarını Belirleyelim
21717 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

 

SINIF   KURALLARINI   BELİRLEYELİM

 

AMAÇ

 

            Öğrencilerin  uygulayabilecekleri ve  kendileri  tarafından  oluşturulan  sınıf  kurallarının  belirlenmesi

 

ARAÇ – GEREÇ

 

            Kağıt  - kalem

 

SÜREÇ

 

            Öğrencilerinizi  5'li  gruplara  ayırın  ve  şu  sorular  ışığında  tartışmalarını  isteyin.

 

            1. Sınıfta   düzen  nasıl  sağlanır?

            2. Sınıfta  öğrencilerden  beklenen  davranışlar  nelerdir?

            3.  Sınıfta  memnun  olmadığınız  durumlar  var mı? Bunlar  nelerdir?

            4.  Sınıf  düzenini  en  çok  bozan davranışlar   nelerdir?

 

 

Gruplar  bu  soruları kendi  içlerinde  tartışırlar  ve madde  madde  sınıf  kuralları  listesini  oluştururlar. Her  gruptan  bir kişi  listesini  okur  ve  tahtaya  yazar.

 

            Kurallar   üzerinde  tüm sınıf  konuşabilir. Kurallara  katılmayanların  da  görüş  ve  düşünceleri  alınır  ve  kurallar   yeniden  gözden  geçirilir. Gerekirse  kurallar  oylanabilir.  Çoğunluk  tarafından  onaylanan  maddeler  kabul   edilir. Sınıf  kuralları  listesi  yazılır  ve  öğrencilerin  uyacaklarına  dair  taahhütlerini  içeren  imzalar   alınır.

            Kurallara  uyulmaması durumunda   öğrenciler   birbirlerini  uyarabilir. Sınıf  öğretmeni  zaman  zaman  sınıfta  bu  kurallar  ve  uygulamayı  gündeme  getirip  değerlendirebilir, gerekirse  kurallar  yeniden  ele  alınıp  yeni  kurallar   eklenip  çıkarılabililir.

 

DİKKAT

 

            Sınıf  kuralları  öğrencilerin  çoğunluğu  tarafından  onaylanmalıdır. Kural  sayısı  çok fazla  olmamalıdır. Kurallar  saptanırken  sınıf  düzenini  en çok bozan  davranışlar   göz  önüne  alınmalıdır. Kurallar  kısa   ve  anlaşılır  şekilde  ifade  edilmelidir.

            Bu etkinlik  kuralların   önemi ve  gerekliliğine  ilişkin  etkinliklerden  sonra  yapılmalıdır. Kurallar  sınıfa  uygun, öğrencilerin  görebileceği  bir  yere  asılmalıdır.

 

BİLGİ

 

            Sınıfta  öğrencilerin  istenmeyen  davranışlar  göstermesi  kuralları  bilmemesinden, öğretmene  karşı  gelme  ve  dikkat  çekme  ihtiyacından olabilir. Özellikle   ergenlik  dönemindeki  öğrenciler  otoriteye  ve  kurallara  karşı  gelme  isteği  duyarlar. Bu nedenle  sınıfta  uyulması  gereken kuralları  belirlerken  öğrencilerin  görüşleri  alınmalıdır. Ayrıca   kurallar   açıkça   bilinmiyorsa  sınıf  düzenini  sağlamak  zorlaşacağı  için  bu  tür  etkinliklerin  yapılması  öğrencileri  motive edecektir.