17-3 Karar Vermeyi Öğrenme
5275 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  

KARAR   VERME

 

AMAÇ

 

            Öğrencilerin  seçenekler  arasında  kendine  en  uygun olanını  seçebilmeklerine, karar  verebilmelerine  yardımcı olmak.

 

ARAÇ – GEREÇ

 

Kağıt , kalem, Ekteki öyküler

 

SÜREÇ

 

            Öğrencilerimize  bugün  karar  verme ile ilgili  çalışma yapacağınızı  söyleyin.

 

Aşağıdaki kümelenmiş sözcükleri  tahtaya yazın.

Bilimsel araştırma

Uzayı inceleme

Bitkileri inceleme

Bilgisayarla uğraşma

 

Güçsüzlere yardım

İnsanların davranışlarını inceleme

Çocuklarla oynama

Günüllü yardım

 

Çok para  kazanma

Eski uygarlıkları inceleme

Gezerek  yaşama

Ünlü olma

 

Parayı  yönetme

Politikacı olma

Lider olma

 

Sağlıkla ilgilenme

İnsan vücudunu inceleme

Hayvanları inceleme

 

Yaşam boyu okuma

Sanatla  ilgilenme

Aktör olma

 

            Öğrencilerinize  kağıt  kalem almalarını  ve bu sözcüklerden hangileri kendilerine uygunsa onları seçerek yazmalarını söyleyin. Dörtlü  eşler olsunlar ve yazdıklarını, neden bunları seçtiklerini birbirleriyle paylaşsınlar. Daha sonra sınıf olarak da paylaşabilirler.

            Hayatımızdaki ilgiler, değerler, bakış açıları ile ilgili biraz ısındık. Şimdi de bulara göre öykülerde kendimize bir rol bulalım.

 

 

            Eldeki küçük öyküleri tahtaya yazın veya çoğaltarak öğrencilerinize dağıtın. Bu öykülerdeki kişilerden hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Neden o kişiyi seçtiniz? Kişiyi seçerken nelere dikkat ettiniz, o kişinin özellikleri değerleri sizce nedir? Siz onun gibi yaşamak ister misiniz? Dörtlü  eşler olarak seçimlerini paylaşsınlar. Daha sonra sınıf olarak isteyenler düşüncelerini, seçimlerini açıklayabilirler.

 

DİKKAT

 

            Grup paylaşımlarında isteyenler konuşsun. Herkesi düşüncelerini paylaşması için zorlamayın.

 

BİLGİ

 

            İnsanın  kendine uygun alanı seçmesi, gelecekteki mesleği açısından önem taşımaktadır. Kendine uygun olanı seçmek için de bireyin kendi duygu ve düşüncelerinin, olanaklarının  ve değerlerinin farkında olması gerekir. Bu tür örnek olaylarla öğrenci asıl yaşamak istediğinin, kendisi için önemli olan değerlerin farkına varacaktır. Kendini ilgi ve yetenekleriyle iyi tanıyan öğrenci kendine en uygun olanı seçebilir.

 

 

 

ÖRNEK  YAŞANTI  ÖYKÜLERİ

 

            "O bir stardı. Hayranları koşar, boynuna sarılır, alkışları yeri göğü  inletirdi. Onlarla birlikteyken mutluydu, iyiydi, güzeldi. Ama kendine ait bir yaşantısı yoktu. Sokakta  yalnız gezemezdi aylak aylak. Ve yalnız kaldığında  yalnız olduğunu ve bir gün unutulacağını düşünürdü."

                                               *         

 

            "Yıllarca okumuş, alanında uzman olmuştu. Ve şimdi bu küçük kentte insanlara şifa dağıtmaya çalışıyordu. Okul yıllarını  düşününce sabahlara kadar anatomi, cerrahi çalıştığı yorgun geçen günler aklına geliyordu. Ne zor olmuştu kana, ilaca iğneye alışmak. Ama işini seviyordu. Ve insanların acılarını dindirmekten, sabahlara kadar çalışmaktan, gece yarılarında uykularından uyandırılmaktan mutluydu."

 

                                               *

            "O bir psikologdu. İşini seviyordu. İnsanların sorunları dinlemekten ve çözümler üretmekten, onları hayata bağlamaktan hoşlanıyordu. Çünkü kendisi hayatı çok seviyordu. İşini yapmıyor, işini yaşıyordu. İnsanlara  aslında sorun olarak gördükleri şeyin çözülebileceğini görmelerini sağlamaktan, yaşamını onlarla paylaşmaktan mutluydu."

                                               *

 

            "Hayatı okumakla geçiyordu. Bilimsel toplantılar, seminerler, kongreler, öğrencilerle dersler. .. Hep okuyup yazması, düşünmesi gerekiyordu. Ama O,  okul için değil hayat için öğreniyordu ve bunu öğrencilerine aktarmayı seviyordu."