İlköğretim Haftası İle İlgili Yazılar
42617 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Atatürk'ün Görüşleri
İlköğretim Haftası İle İlgili Güzel Sözler
İlköğretim Haftası İle İlgili şarkılar
İlköğretim Haftası İle İlgili Şiirler
İlköğretim Haftası İle İlgili Yazılar
MEB Tavsiye Programı
İçerik oylama

 

Zorunlu Eğitim

İlköğretim Kanununda ilköğretimin tüm vatandaşlar için zorunlu ve ücretsiz olduğunu belirten Anayasa hükmü tekrarlanmakta ve 6 ile 14 yaş sınırı zorunlu ilköğretim süresi olarak tanımlanmaktadır.

İlköğretimi 11 yıla çıkarma girişiminin ilk aşaması olarak, ilköğretim 1997 yılında, Temel Milli Eğitim Kanununun 24üncü Maddesine göre 5 yıldan 8 yıla çakırtılmıştır. Bu yeniden örgütlenme derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasını, spor altyapısının geliştirilmesini, bilgisayar destekli eğitimin tüm okullara yaygınlaştırılmasını ve diğer yöntemlerin yanı sıra görsel-işitsel lisan laboratuarları kullanılarak dördüncü sınıftan itibaren en azından bir yabancı dil öğretiminin başlamasını içermektedir. Eğitim programının son iki yılı medeni haklar ve insan hakları derslerini içermektedir. Yaklaşık 10 milyon öğrenciyi kapsayan bu proje çok büyük mali kaynağın ve insan kaynağının seferber edilmesini gerektirmiştir. İlgili yönetmelikte öngörülen finansman dışında, önemli miktarda finansman gereksinimi doğmuş ve vatandaşların, kurumların ve özel sektörün gönüllü katkılarıyla karşılanmıştır. Bu projeye Dünya Bankası da mali destek sağlamıştır.

Kaynak: www.shcek.gov.tr

 


Sayın Adana Valisinin "2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası" Konuşması

 

Kıymetli Vatandaşlarım, sevgili öğrenciler ve basın mensupları,

      Okullarımızın açıldığı bu haftayı, ilköğretim haftası olarak kutluyoruz. Şu anda hepimiz, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış olmanın coşkusu içindeyiz.

      Eğitim, Türk Milletinin özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlaşma sürecinde ilk adımın atıldığı ve büyük başarıların sağlandığı konulardan biridir.
Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak, okuma-yazma öğrenmekle başlar. Daha sonra öğrendiklerimizle ise, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, bilimi hurafeden ayırır ve bugünkü dünyanın ulaştığı bilgi birikimini elde ederiz. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitimli insan sayısıyla ölçülür.

      Bir milletin okur-yazar oranı yüksek olursa o millet kalkınır. Okumuş ve aydın kişileri fazla olan bir millet, her alanda ilerler. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ülkemizde okuma-yazma bilenlerin sayısı azdı. Pek çok yerde okul yoktu. Ülkemiz  Milli Mücadeleden yeni çıkmıştı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra, Atatürk’ün emriyle her tarafta okuma-yazma seferberliği başlatıldı. Okullar açıldı. Yeni Türk harfleri vatandaşlara öğretildi. Her Türk vatandaşının ilköğretim öğrenimini görmesi ve tamamlaması zorunlu hale getirildi.

      Atatürk’ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek, ancak bilgi ile olur. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır. Türk Milleti ilk eğitimin önemi tarih sahnesine çıkışları ile birlikte kavramış ve çağdaş devletlerden hep bir adım önde olmuştur. Bunun en güzel örneği, Fatih Sultan Mehmet’in açtığı, halk deyimi ile sıbyan mektepleridir.

     Kısacası ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün dediği gibi “İlköğretim davası insan olma, ulus olma davasıdır.
      
      Değerli konuklar,
      Adana’da geçen öğretim yılına göre toplam 738 ilköğretim okulları, 329.294 öğrenci ve 7015 derslik bulunmaktadır. Bu koşullarda bir dersliğe 47 öğrenci düşmektedir. Görüldüğü gibi, sınıflarda öğrenci sayıları standartların üzerindedir. Bu durum yeni ilköğretim okullarının açılması birlikte düzeltilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca ilimizin devamlı olarak yoğun göçlere maruz kalması nedeniyle derslik ihtiyacımızı giderek artmaktadır.

      Bu öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarımız yeni bir müfredatla eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Yapılan bu yeniliklerin geçmişte yaşanan sıkıntıları gidereceğine inanmaktayız.

      Değerli konuklar,
      2005/2006 öğretim yılının yeni bilgilere, yeni dostluklara, güzel günlere ve aydınlık fikirlere kavuşturması dileği ile İlköğretim Haftanızı kutluyorum.

12-09-2005

M.Cahit KIRAÇ

 

Kaynak: www.adana.gov.tr