Kime Göre Ben Neyim/ Nasılım?
4152 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

  KİME GÖRE BEN NEYİM?

 

 

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Öğrencinin kendini algılayış ve değerlendiriş  biçimini anlamak amacıyla uygulanmaktadır. Öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalarda kullanılır.

 

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim düzeyindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.Sınıf Rehber Öğretmeni testi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve testin uygulanmasını sağlar. Öğrenci kendisini ailesine, öğretmenlerine, arkadaşlarına göre nasıl özelliklere sahip olduğunu ve kendi kendini nasıl algıladığını bu testte ortaya koyar. Kendisine uygun olan  yerleri işaretler, uygun olmayanları boş bırakır.

 

 

NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

 Değerlendirme sürecinde, öğrencilerin her maddeye verdikleri cevap tek tek incelenir.öğrencilerin cevap verdikleri  olumlu ve olumsuz ifadelerin sıklığına göre bir değerlendirme yapılır. Kendilerini daha çok olumsuz algılayan ve çevresindeki insanların da olumsuz algıladıklarını düşünen öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi gerekmektedir. Bu testin "Kimdir Bu Testi" ile birlikte uygulanması yapılacak çalışmaların verimini artırır.

 

 

 

 

 

 

KİME GÖRE BEN NEYİM?

 

Okulu:...................................................................................                      Tarih:...../....../200.....

Adı Soyadı:...........................................................................

Sınıfı:.......................    Numarası:..............................                  

AÇIKLAMA:

Hakkında konuşulan kişiler, zaman zaman birtakım özellikleri ile birlikte hatırlanır, eleştirilirler... Haklı ya da haksız, çoğumuz için geçerlidir. Bize yakıştırılan özelliklerimiz, bazen gerçek yönlerimiz olabilir. Aşağıda bu tür yakıştırmalardan bazıları sıralanmıştır. Okuyunuz, hangileri size uygun görülüyor, kime göre siz bu özelliklere sahip bulunuyorsanız o bölüm içerisine  ( X ) işareti koyunuz.

Öğretmenlere göre

Aileme göre

Arkadaşlarıma

 Göre

Bana

göre

Sıra

No

  

       NESİNİZ? NASILSINIZ?

 

 

 

 

1

Haşarıyım

 

 

 

 

2

Kavgacıyım

 

 

 

 

3

Plansızım

 

 

 

 

4

Çok uysalım

 

 

 

 

5

Aptalın tekiyim

 

 

 

 

6

Çok zekiyim

 

 

 

 

7

Cesaretsizim

 

 

 

 

8

Ezberciyim

 

 

 

 

9

Somurtkanım

 

 

 

 

10

Beceriksizim

 

 

 

 

11

Çok ciddiyim

 

 

 

 

12

Pasaklıyım

 

 

 

 

13

Neşeliyim

 

 

 

 

14

Yakışıklıyım – Güzelim

 

 

 

 

15

Cana yakınım

 

 

 

 

16

Haylazım

 

 

 

 

17

Çok güçlüyüm

 

 

 

 

18

Hayalperestim

 

 

 

 

19

Her zaman hastayım

 

 

 

 

20

Sportmenim

 

 

 

 

21

Çok kıskancım

 

 

 

 

22

İlgisizim

 

 

 

 

23

Saygısızım

 

 

 

 

24

Talihsizim

 

 

 

 

25

Çok şımarığım

 

 

 

 

26

Çok yetenekliyim

 

 

 

 

27

Zavallının biriyim

 

 

 

 

28

Uyumsuzum

 

 

 

 

29

Mutlu değilim

 

 

 

 

30

Başarılıyım

 

 

 

 

31

Kötümserim

 

 

 

 

32

Sevilen biriyim

 

 Kendiniz daha başka özelliklerle tanımlanıyorsanız lütfen bunları da yazar mısınız?

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..