Konuşma 9
4413 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Çalışmalara Başlarken
Çocukların Gelişimi
Dinleme ve İzleme 1
Dinleme ve İzleme 2
Dinleme ve izleme 3
Dinleme ve İzleme 4
Dinleme ve İzleme 5
Dinleme ve İzleme 6
Dinleme ve İzleme 7
Dinleme ve İzleme 8
Dinleme ve İzleme 9
Dinleme ve İzleme-10
Görsel ve İşitsel Algı 1
Görsel ve İşitsel Algı 2
Görsel ve İşitsel Algı 3
Görsel ve işitsel algı 4
Görsel ve işitsel algı 5
Görsel ve işitsel algı 6
Görsel ve İşitsel Algı 7
Görsel ve işitsel algı 8
Görsel ve işitsel algı 9
Görsel ve işitsel algı-10
İletişim Becerileri 1
İletişim Becerileri 2
İletişim Becerileri 3
İletişim Becerileri 4
İletişim Becerileri 5
İletişim Becerileri 6
İletişim Becerileri 7
İletişim Becerileri 8
İletişim Becerileri 9
İletişim Becerileri-10
İlk Okumaya Hazırlık 1
İlk Okumaya Hazırlık 2
İlk Okumaya Hazırlık 3
İlk Okumaya Hazırlık 4
İlk Okumaya Hazırlık 5
İlk Okumaya Hazırlık 6
İlk Okumaya Hazırlık 7
İlk Okumaya Hazırlık 8
İlk Okumaya Hazırlık 9
İlk Okumaya Hazırlık-10
İlk Okuma-Yazma 1
İlk Okuma-Yazma 2
İlk Okuma-Yazma 3
İlk Okuma-Yazma 4
İlk Okuma-Yazma 5
İlk Okuma-Yazma 6
İlk Okuma-Yazma 7
İlk Okuma-Yazma 8
İlk Okuma-Yazma 9
İlk Okuma-Yazma-10
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3
Konuşma 4
Konuşma 5
Konuşma 6
Konuşma 7
Konuşma 8
Konuşma 9
Konuşma-10
İçerik oylama

 

KONUŞMA–9

 

 

Merhaba,

Sondan bir önceki derse geldik. Bu derste dört adet çalışma yapacağız.

 

 

Yarım bırakılan bir öyküyü tamamlama çalışması

 

Bu çalışma için bir tane önceden okuduğunuz bir tane de hiç okumadığınız en az iki hikayeye ihtiyaç var.

Çalışmaya önce, önceden okunmuş olan hikaye il başlayacağız.

Öğrencinizin en çok hoşuna giden hikâyelerden bir tanesini tekrar okumaya başlayınız. Tabiî ki öğrenciniz hikâyenin resimlerini görebilmelidir. Sonra hikayeyi uygun gördüğünüz bir yerinde bırakınız ve öğrencinizden hikayenin geri kalanını hatırladığı kadarıyla anlatmasını isteyiniz. Hikâyeyi tamamlarken öğrencinizin hikâyede geçen olayları oluş sırasına göre anlatmasına dikkat ediniz. Gerekiyorsa olayların sırasını hatırlatınız.

 

Öğrenciniz hikayeyi tamamladıktan sonra, anlatım sırası size gelecek. Bu sefer öğrenciniz hikayeyi resimlere bakarak baştan anlatsın. Onun bıraktığı yerden siz hikayeyi tamamlayın. Ancak çok açık şekilde hatalar yapın ve öğrencinizin bu hataları fark ettiğinde düzeltmesine izin verin. Bu durum ; onun bu küçük çalışmanıza zevkle katılmasını sağlayacaktır.

 

X

 

Bilinen hikaye ile çalışmanız bittikten sonra, daha önce okumamış olduğunuz hikaye ile aynı çalışmaları yapınız.

Öğrenciniz hikayenin geri kalanını aklından tamamlarken, akından uyduracağı olaylara pek fazla müdahale etmeyiniz. Sadece olayların hikayenin gelişmesine uygun olmasını, hikayenin konusunun dışına çok alakasız olacak şekilde çıkılmamasına dikkat ediniz.

 

Yukarıdaki çalışma öğrencinizin hafızasını geliştirirken bu ikinci çalışma ise, öğrencinizin hayal gücünü geliştirecektir. Gelişmiş bir hayal gücü ise, çok önemli bir yetenektir. Bu yüzden bu ikinci çalışmayı ve ya benzeri çalışmaları sık sık yapmanızı öneririm.

 

Bu çalışmada;

1.Cümleleri açık ve anlaşılır kurmalıdır,

2.Sözcükleri yerinde ve uygun kullanmalıdır,

3.Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurmalıdır,

4.Hikâyedeki yer ile özellikleri belirtmelidir,

5. Hikâyedeki zamanla ilgili özellikleri belirtmelidir,

6. Hikâyedeki kahramanlarla ilgili özellikleri belirtmelidir,

7. Hikâyedeki olayları anlatırken düşüncelerini tutarlı olarak ifade etmelidir,

8.Olayları oluş sırasına uygun anlatmalıdır,

9.Hikayedeki kahramanların duygularını ifade eden sözcüklere yer vermelidir.

 

Özgün bir öykü anlatma çalışması

 

Yukarıdaki çalışmayı biraz daha geliştirelim mi? Ne dersiniz?

İşte böylesi bir çalışma: Öğrencinizin her şeyiyle kendisinin uyduracağı bir hikaye çalışması.

Öğrencinizi karşınıza alınız ve önceki hikaye kitaplarını önünüze koyarak tek tek inceleyiniz. Konularını, kahramanlarını, olayları takrara hatırlamaya çalışınız. Ancak bu çalışmayı çok uzun tutmayınız.

Bundan sonra öğrencinize hikâye uydurmaca oyunu oynamayı teklif ediniz. En güzel hikayeyi uyduran oyunu kazansın.

Hikayeyi uydurma işine önce siz başlayın. Böylece öğrenciniz size bakarak bir örnek çalışma görecek ve ne yapacağını, nasıl yapacağını daha iyi kavrayacaktır.

 

Yapacağınız çoğu çalışmalarda öğrencinize bir örneği, önceden siz gösteriniz. Bu yaş öğrenciler yapacakları çalışmaları önceden görmeye muhtaçtırlar. Sadece anlatılarak,  çalışmaları kavramaları ve hemen yapmaları beklenememelidir.

 

Öğrencinize bir örnek çalışma anlattıktan sonra sözü kendisine bırakınız.

Öğrenciniz birazda  dinlediği hikayelerden  ve izlediği  filmlerden özellikle çizgi filmlerden etkilenerek basit düzeyde bir hikaye geliştirecektir.

Öğrencinizin geliştireceği hikayenin dört dörtlük bir hikaye olması beklenemez. Bu yüzden öğrencinizin anlattığı hikayeleri eleştirmeyiniz. ve çok açık ve büyük hatalar yapmadığı müddetçe de hikayesine müdahale etmeyiniz.

Öte yandan bu  çalışmada öğrencinize güvenin. Yaşları küçük olmasına rağmen aslında bu yaş çocukların hayal güçleri bir şeyler geliştirmeye müsaittir. Kendisini engellemez ve desteklerseniz bu konuda ne kadar başarılı olduğunu görürsünüz.

Hatta bu çalışmayı da, hayal gücünün gelişmesinde çok yararlı olduğu için sık sık yapmanızı öneririm.

Sık sık önerilerde bulunuyorum değil mi? Acaba hangisini ne zaman yapacaksınız. Evet biliyorum, insanın biraz kafası karışıyor ve hatta biraz da gözü korkuyor. Ancak tüm önerilen çalışmalar aslında oldukça basit bir yöntemle kolayca yaptırılabilir.

Kendinize haftalık, iki haftalık veya aylık bir çizelge hazırlayınız. Bu konudaki önerim, çizelgeyi aylık yapmanızdır.

Sonra size önerdiğim çalışmaları bu çizelgeye uygun bulduğunuz şekilde koyunuz. Sonra da bu çizelgeden takip ederek sırası gelen çalışmayı yaptırınız.

Göreceksiniz, bu şekildeki bir çalışma ile her şey ne kadar da kolay olacak.

 

 

 

Bir yeri, adresi, yolu, semti açık olarak sorma çalışması

 

 

Konuşma konusunda öğrenciler için üzerinde önemle durulması gereken bir konu da aranan bir yeri sormaktır.

 

Öğrencinize bir yeri bulmanın en kolay yolunun, aranılan yeri birilerine sormak olduğunu anlatınız. Daha sonra ise, aranılan yeri nasıl sormamız gerektiğini anlatın. En sonunda da soru sorarken uymamız gereken nezaket kurallarını açıklayınız.

Ve sonra tabiî ki sıra örnek uygulamaya gelecek. Bu konuda da mutlaka öğrencinize örnek uygulama göstermeli ve yaptırmalısınız.

Karşınıza başka birini alarak bir yeri sorma oyunu oynayınız. Öncelikle kendinizi bir yerde farz edin. Sonra karşınızdaki kişiye aradığınız yeri kurallara uyarak sorunuz. Karşınızdaki kişi aradığınız yeri belirlediğiniz konumunuza göre tarif etsin

Sonra aynı oyunu öğrenciniz oynasın. Bir yerde olduğunuz farz ederek oyuna başlayın. Bulunduğunuz yer olarak en basitinden kapınızın önünü seçebilirisiniz. Sonra öğrenciniz karşısındaki kişiye bir yeri sorsun. Sorulan bu yerin, bilinen basit yerlerden olmasını yeterli sayın. Örneğin öğrenciniz marketi, kasabı, biliyorsa bir yakınınızın oturduğu ve yakında olan bir sokağı ismiyle sorabilir. Bu şekildeki bir soruyu şimdilik yeterli görmeliyiz.

Sorma oyununda soruları kurallara uygun olarak en iyi şekilde soran oyunu kazansın.

Bu oyunu aslında yine karşılıklı da oynayabilirsiniz. Ancak mümkün olduğunca oyunlarınıza başkalarını da katmanız daha yararlı olacaktır.

 

Bu çalışmada aşağıdaki konulara dikkat etmelisiniz:

Öğrenciniz;

1.Cümleleri açık ve anlaşılır kurmalıdır,

2. Kelimeleri yerinde ve uygun kullanmalıdır.

 

X

 

Öğrencinizin yaşı henüz uygun olmadığı için, bilinmeyen ve çok uzak yerleri somasını ve oranın adresini kavramasını beklemeyiniz.

Bu tür soru sorma ve anlama çalışması, öğrencinizin ileriki yaşlarında olacaktır. Şimdilik mahalle ile sınırlı kalmak yeterlidir.

 

Bir yeri, adresi, yolu, semti açık olarak anlatma çalışması

 

Bu çalışma ile yukarıdaki çalışmayı başka bir açıdan yapacağız. Yukarıdaki çalışmada soru sormuştuk. Bu çalışmada ise, sorulan yeri anlatacağız.

 

Bu çalışma için, isterseniz karşılıklı isterseniz bir başka kişiyi de oyuna dahil ederek, sorulan yeri tarif etme oyunu oynayacaksınız.

Çalışmanız, yine mahalle ile ve yakın çevre ile sınırlı kalsın.

Yukarıda soru sorma kurallarını açıklamıştınız. Şimdi de anlatırken tarif edilen yerin açıkça ve nezaket kurallarına uyularak anlatılması gerektiğini açıklayınız.

Anlatımınız bittiyse oyuna geçebilirsiniz.

Önce siz bir uygulama yapmalısınız. Karşınızdaki kişi ya da öğrenciniz size bir yeri sorsun. Sizde o yeri tarif edin.

Sıra öğrencinize geldiğinde siz bir yeri sorun, öğrenciniz tarif etsin.

Öğrencinizin tarifini çok büyük ve açık hatalar yapmadığı müddetçe kabul edin.

Bu çalışmada aşağıdaki konulara dikkat etmelisiniz:

Öğrenciniz;  

1.Cümleleri açık ve anlaşılır kurmalıdır,

2. Kelimeleri yerinde ve uygun kullanmalıdır.

 

Ve eğer öğrenciniz biliyorsa;

3.Semtin adını söylemelidir,

4.Mahallenin adını söylemelidir,

5.Caddenin adını söylemelidir,

6.Sokağın adını söylemelidir,

7.Binanın numarasını söylemelidir,

8.Semtin yanında bulunan diğer semtlerin adını söylemelidir,

9.Anlatılacak yerin yönünü (bulunulan yere göre; aşağı, yukarı, kuzey, güney vb.) belirtmelidir. Ancak bu özellik şu an için çok da önemli değildir.

10.Anlatılacak yerin tarifini kolaylaştıracak, bina, park, köprü vb. işaret yerleri söylemelidir.

 

Bilgi ve sevgi paylaşıldıkça artar. Lütfen bu dersi ilgili bir yakınınızla paylaşınız.

 

Çalışmalarınız da başarılar diliyorum. İyi dersler.

 

Soru ve önerileriniz için: selahattinaydogan@derszili.com