Çocuk ve Zeka Gelişimi
36117 kez gösterim alındı.

Çocuk ve Zeka Gelişimi
 
Üst Başlıklar
İçerik oylama
 
 
 
Zeka   Nedir?

 

         Bazı eğitimciler, insanın zihinsel işlevlerini veya performanslarını baz alıp insan zekasını ölçtüğünü varsayan çeşitli IQ (Intelligence Quotient) testleri geliştirerek zekayı kendilerinin hazırladıkları bu “testlerin ölçtüğü nitelik” (yani, zeka düzeyi, zeka seviyesi veya zeka katsayısı) olarak tanımlarken,

         Diğer bazı eğitimciler de zekayı bir bireyin sahip olduğu “öğrenme gücü” olarak yorumlamışlardır.

         Howard Gardner göre ise, insanlarda tek bir zeka yoktur.

          İnsan zekâsının daha geniş, daha evrensel ve daha zengin bir içeriği olduğu kanısını taşımaktadır.

         IQ ve zeka testleri sadece sözel ve mantıksal-matematiksel yetenekleri ölçmektedir.

         Zeka ise bireyin neyi bildiğinin değil neyi nasıl yaptığının göstergesidir. Önemli olan çocuğun öğrenme etkinliği sırasındaki performansıdır.

         İnsanoğlunda IQ ile tanımlanan tek parçalı bir zekâdan çok, bireylerde birbirinden faklı sekiz yetenek alanı vardır.