Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
10717 kez gösterim alındı.

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
 
Üst Başlıklar
İçerik oylama
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

(24 EKİM) 

24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Tarihidir. Örgüte üye tüm ülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletler Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası en büyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş Milletler'in 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.


24 Ekim günü kuruluşa üye ülkelerin gazete, dergi, radyo ve televizyonları Birleşmiş Milletler'le ilgili yayınlar yapar. Okullarda Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı, organları tanıtılır, çalışmaları, çabaları anlatılır.


Tarih boyunca uluslararasında anlaşmazlıklar hep süregelmiş, sonunda çoğu zaman savaşlar olmuştur. Savaşlar uluslararası anlaşmazlıklara çözüm getirmemektedir.

Uluslararası en büyük savaşlardan ilki Birinci Dünya Savaşı dır. Bu savaşta ülkeler ikiye ayrıldı. Dört yıl süren bu savaş sonunda analar, babalar, amcalar, teyzeler, ablalar, ağabeyler öldü. Çocuklar yetim, öksüz kaldı. Ülkeler kana bulandı.

Savaş sonunda ülkelerin endüstri, tarım, ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalar oldu. Ülkelerde yokluk ve açlık yaygın duruma geldi. Bu acı görüntüyü gözleyenler uluslararası sorunların ancak barışçı yollarla çözümlenmesi gerektiğine inandılar. Bunu için aralarında 28 Nisan 1919'da Milletler Cemiyeti Antlaşmasını imzalayarak Milletler Cemiyeti'ni kurdular. Milletler Cemiyeti'nin az üyesi olduğundan önemsenmedi, gelişmedi. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması Milletler Cemiyeti'nce engellenemedi.


İkinci Dünya Savaşı sürerken 26 ülkenin temsilcileri Amerika'nın San Fransisko kentinde toplanıp insanlığı savaşların yıkımından korumak için karar aldılar. Ortak bir bildiri yayınladılar. Birleşmiş Milletler Yasası hazırlandı. Yasanın onaylanması ile 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.

Birleşmiş Milletleri tanımak için örgütün kuruluşunu, amaçlarını, ilkelerini, çalışma organlarını yakından inceleyelim.

 

Birleşmiş Milletlerin Amaçları:

Uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek.
Ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek.
Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak.
İnsanlık sorunlarının çözümünde, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde birlikte çalışmalar yapmak. 
 

Kaynak: www.linkrehber.com 

Değerli ziyaretçimiz; bu sayfadaki bilgilere ulaşmak için aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.

birleşmiş milletler günü

Değerli ziyaretçimiz; bu sayfadaki bilgilere ulaşmak için aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz.  

 

birleşmiş milletler

birleşmiş milletler amacı

birleşmiş milletler günü

birleşmiş milletler günü ile ilgili antlaşmalar-sözleşmeler-bildirgeler

birleşmiş milletler günü ile ilgili güzel sözler

birleşmiş milletler günü ile ilgili şiir

birleşmiş milletler günü ile ilgili şiirler

birleşmiş milletler günü ile ilgili yardımcı kuruluşlar

birleşmiş milletler ile ilgili güzel sözler

birleşmiş milletler şiir

birleşmiş milletler şiiri

birleşmiş milletler şiirleri

birleşmiş milletler yardımcı kuruluşlar

birleşmiş milletlerin amaçları

birleşmiş milletlerin yardımcı kuruluşları

insan hakları evrensel beyannamesi
birleşmiş milletlerin ana organları