Görüşme Tutanağı
17336 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

GÖRÜŞME TUTANAĞI

 

 

 

            ..............................   Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat 13.30’da Öğretmenler odasında istiklal marşının okunması ile başladı.

            Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.

            ...................... Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini .................................................. belirtti.

            Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini .......................... belirtti.

            Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını................................................... önerdi.

            Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano düzenleme komisyonu kurulmasını ..................................................... söyledi.

            Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını ....................   ………….. belirtti.

            ................... Kulübünün öneminin anlatılmasını ....................................... söyledi.

            Kulüpte görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini  ................................... belirtti.

            Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını .............................................. söyledi.

 

 

 

 

 

 

  Danışman Öğretmen                                                                    Danışman Öğretmen

 

    ............................                                                               ............................................

 

 

 

 

 

 

……………

Okul Müdürü

 
 
...derszili.com...