13-01-04 Karar Tutanağı
17867 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

                            K    A    R    A    R            T    U    T    A    N    A    Ğ    I

 

 

            Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

1.    Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Satranç Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2.    Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. Satranç sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. ...................... Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,

6. ...................... Kulübünün Başkanlığına, ..…………………………………………,

7. ...................... Kulübünün Başkan Yarımcılığına ......................................................,

8. ...................... Kulübünün  Saymanlığına .................................................................,

9. ...................... Kulübünün Sekreterliğine .................................................................,

10. ...................... Kulübünün Asil üyeliğine..................................................................,

11. ...................... Kulübünün İnceleme Komisyonuna .................................................,

12. ......................Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .......................................,

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

 

Toplantı   …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: 11.30’da başlamış ve saat 12.30’da sona ermiştir.

 

 

 

 

   Danışman Öğretmen                                                                  Danışman Öğretmen

 

      ............................                                                             ............................................

 

 

 

 

 

……………

Okul Müdürü