13-01-12 Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu
8591 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı                                 :

Çalışmanın Adı                                             :

Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:

Öğrencinin Etkinlik Süresince                     

 


 

PUAN (1–20)

1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması                         :

2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması          :

3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :

4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması          :

5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması         :

 

TOPLAM


6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


SONUÇ :

 


Tarih                                                                                                            İmza

 

 

Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.