Sosyal Kulüpler Yönetmeliği 4. Bölüm
5484 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama

EK–8

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı                                 :

Çalışmanın Adı                                             :

Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:

Öğrencinin Etkinlik Süresince                     

 


 

PUAN (1–20)

1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması                         :

2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması          :

3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :

4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması          :

5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması         :

 

TOPLAM


6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


SONUÇ :

 


Tarih                                                                                                            İmza

 

 

Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.

 

 

 

 

EK–9

 

GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

 

 

Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.

2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.

3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.

4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.

5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.

6. Bir mektubu postaya vermek.

7. Okulun bir aracını tamir etmek. 

8. Kırılan bir pencereyi takmak.

9. Bahçeye bir fidan dikmek

10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.

11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek

12. Gezilerin organizasyonunu yapmak

 

 


 

 

  EK–10

GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

  

    Adı Soyadı                  :...................................................................

 

    Mesleği                                 :.................................................................

 

    Emekli ise emekli

    olduğu kurum            :................................................................

 

   Yaşı                            :................................................................

 

   Sabit Telefonu          :................................................................

   Cep Telefonu            :................................................................

   Adresi                        :................................................................

 

   Hangi işi yapabileceği :...........................................................

   1)  :.........................................................................

   2)  :.........................................................................

   3) :.........................................................................

   Yapacağı işin kesin

   Tarihi ve saati                      :............................................................

 

   Varsa yapılacak işe ilişkin

   belge ve sertifikası                :..................................................

 

   Varsa okul tarafından

   temin edilmesini istediği

   araç gereçler                         :.....................................................

 

   Okulun koordinasyonuna

   ihtiyaç duyulan kurum ve

   kuruluşlar                  :.....................................................

 

   Kendisinin koordinasyon

   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................

 

 

 

   Gönüllü Veli                                     Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   

     Adı Soyadı                                                                     Adı Soyadı

     

        İmzası                                                                        İmzası

 

 

EK–11

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

 

 

            Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 2005

 

 

    Veli

Adı Soyadı

    İmza

 

 

 

Adres: ………………………………………………………

Tel: ………………………………