Hayvanları Koruma Günü Tarihçesi
8179 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
İçerik oylama
 
HAYVANAT BAHÇELERİNİN TARİHÇESİ

 

HAYVANAT BAHÇELERİNİN TARİHÇESİ Hayvanat bahçeleri diğer bir adıyla hayvan parkları, vahşi hayvanların ve evcilleştirilemeye yüz tutmuş hayvanların bazı örneklerinin gösterildiği ve tutulduğu yerdir. Bu kuruluşlarda hayvanlar genellikle doğal şartlardan çok daha iyi şekilde yerleştirilirler. İlk hayvanat bahçelerinin ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte büyük olasılıkla hayvanların evcilleştirilme girişimleriyle beraber olduğu tahmin edilmektedir. M.Ö. 4500 – 2500 M.Ö. 4500 yılında şu anda Irak’ın olduğu yerde güvercinler koruma altına alınmıştır. Bundan 2000 yıl sonra filler Hindistan’da yarı yarıya evcilleştirilmiştir. Hayvanat bahçeleri idare örneklerinin ilk defa görülmeye başlanması, Mısırlıların vahşi hayvanları evcilleştirmeleriyle birlikte olmuştur. Addax, ibex, oryx cinslerini içeren antiloplar ve ceylanlara ait resimler, milatta önce 2500’lerde Sakkara’daki Eski Mısır mezarlarında görülmüştür. M.Ö. 1500 Son dönemlerdeki firavunlar örneğin III. Tuthmosis (M.Ö.1501-1447) Mısır’a birçok hayvan getirtmiştir. Onun üvey annesi, Kraliçe Hatshephut, çok uzaklara, Somali’ye kadar vahşi hayvanların zaptedilmesi için seferler düzenlenmiş. Bu seferlerle birlikte maymunlar, leoparlar, çitalar, bir çok kuş, büyük sığırlar ve zürafalar getirtilmiştir (www.sta.org.za/info/history/zoos.htm). Mısırlılar, hayvansever insanlardı ve aralarında köpeklerin, kedilerin, maymunların ve kazların bulunduğu hayvanlar beslerlerdi. Kimi zaman bir köpeğin tasması, köpeğin sahibi ile beraber gömülürdü. Bazı firavunların değişik hayvanları topladıkları ve hatta kendilerine ait hayvanat bahçeleri bile kurdukları sanılır (www.geocities.com/nilin_hediyesi). M.Ö. 1000 Çin’de, M.Ö.1150 yıllarında yaşamış İmparatoriçe Tanki büyük mermerden bir “geyik evi” kurmuş. M.Ö. 1000 yıllarında hüküm sürmüş Wen Wang 1500 dönüm büyüklüğünde bir hayvanat bahçesi kurmuştur ve adını Ling-Yu veya “Zeka bahçesi” olarak isimlendirmiştir. M.Ö. 1000 yıl kadar hüküm sürmüş olan İlahi Kral Solomon, çiftçi ve zoolojisttir, onu izleyen 600 yıl boyunca diğer büyük hayvan koruyucuları Semiramis ve Ashurbanipal ve Babylonia kralı Nebuchadrezzar’a örnek teşkil etmiştir. M.Ö. 500 Eski Yunanlılarda vahşi hayvanların korunması M.Ö. 7.yüzyıla rastlar. M.Ö. 500 dolaylarında Hindistan’da tavus kuşu getirtilmiştir. Birçok insan hayvanat bahçesi tarihinde ilk defa ücretli girerek, bu kuşları görmeye geldiler. Ama en vahşi hayvanlar bu konudaki çalışmaların daha verimli olması için korunuyorlardı. M.Ö.4.yüzyıla kadar, hepsi olmasa da, hayvanları toplama işleminin büyük bir kısmı Yunan şehir-devletlerinde toplanıyordu. Öğrenciler şehir hayvanat bahçelerinde eğitildi. Büyük Yunan bioloğu ve filozofu Aristo (M.Ö.384-322) bir eğitmendi ve onun en ünlü öğrencisi Büyük Alexander, askeri seferleriyle birçok hayvanı Yunanistan’a getirmiştir. M.Ö. 280 II. Ptolemy, Alexander’ın hayvanat bahçesini dünyanın henüz bilmediği bir çok hayvan türleriyle geliştirdi. Bu dönemde hayvanların törenlerde gösteri alayına konmasını hiç kimse sorgulayamazdı. Bu tören alayları o kadar genişti ki şehir stadyumuna geçmek tüm bir günü alıyordu. Tipik bir tören 96 fil, 24 aslan, 14 leopar, 16 çita, 14 deve, 1 zürafa, 1 gergedan, yüzlerce evcil hayvan ve sayısız kuştan oluşmaktaydı. M.Ö. 60 Romalılar vahşi hayvanları alanda çoğunlukla gösteri için tutarlardı. M.Ö.60’larda asker kaçakları daha sonra da Hıristiyanların tehlikeli şekilde vahşi hayvanlarla dövüştürülmesi moda haline geldi. Ayrıca Romalılar kuşlara özel bir ilgi duymaktaydılar. Modern hayvanat bahçelerindeki gezici kuş kafeslerinin orijinal fikri Romalılar aittir. Kuşlar

 

Devamı için kaynağı tıklayınız : http://www.odevsitesi.com/odevler