Ahi Birliklerinde Yönetim
9386 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Ahi Ahlâkını Meydana Getiren Kurallar
Ahi Birliklerinde Eğitim
Ahi Birliklerinde Yönetim
Ahilerin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler
Ahiliğin Önde Gelen Altı İlkesi
Ahiliğin Sosyo Ekonomik Yönleri
Ahilik Haftası
Ahilik Kurumunun Doğuşu
Ahilikte Dokuz Derece
Esnaf Dükkânlarındaki Maniler- Şiirler
İçerik oylama

AHİ BİRLİKLERİNDE YÖNETİM

 

Ahi birliklerinde iki çeşit üye bulunurdu. Birinci grupta çırak, kalfa, ustadan oluşan yönetilen grup, ikincisinde Ahi Baba, Yiğitbaşı, Kethuda’dan oluşan yöneticiler grubu vardı. İş yerlerinde çırak,kalfa usta hiyerarşisi içinde çalışan ve üretim yapan birinci gruptakiler aynı zamanda birliğin maddi gelir kaynağını sağlıyorlardı.  

 

 

YÖNETİM ŞEMASI

                                                        AHİ SANAT BİRLİKLERİ                                 

BÜYÜK MECLİS

BİRLİK YÖNETİM KURULU

KETHUDA(AHİ BABA)

YİĞİTBAŞI

İŞÇİBAŞI

*Orta sandık

*Hakem heyeti

*Hariciler

*Dahililer

 

 

 

Kaynak: www.ercankesal.com