Ahilerin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler
10873 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Ahi Ahlâkını Meydana Getiren Kurallar
Ahi Birliklerinde Eğitim
Ahi Birliklerinde Yönetim
Ahilerin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler
Ahiliğin Önde Gelen Altı İlkesi
Ahiliğin Sosyo Ekonomik Yönleri
Ahilik Haftası
Ahilik Kurumunun Doğuşu
Ahilikte Dokuz Derece
Esnaf Dükkânlarındaki Maniler- Şiirler
İçerik oylama
AHİLERİN AHLAK DIŞI SAYDIĞI ŞEYLER

Ahilerin ahlak dışı saydığı, ahiyi ahilikten çıkaran şeyler şunlardı:

1.   İçki içen,

2.   Zina işleyen

3.   Münafıklık, dedikodu ve iftira eden

4.   Gururlanan, kibirlenen

5.   Merhametsizlik eden

6.   Kıskanan

7.   Kin besleyen

8.   Sözünde durmayan

9.   Yalan söyleyen

10.   Emanete hıyanet eden

11.   Kişinin ayıbını örtmeyen, bu ayıbı yüzüne vuran

12.   Cimrilik, eli sıkılık eden

13.   Adam öldüren kişiler   örgütten atılırdı.
 
Kaynak:   www.historicalsense.com