Ahiliğin Önde Gelen Altı İlkesi
14102 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Ahi Ahlâkını Meydana Getiren Kurallar
Ahi Birliklerinde Eğitim
Ahi Birliklerinde Yönetim
Ahilerin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler
Ahiliğin Önde Gelen Altı İlkesi
Ahiliğin Sosyo Ekonomik Yönleri
Ahilik Haftası
Ahilik Kurumunun Doğuşu
Ahilikte Dokuz Derece
Esnaf Dükkânlarındaki Maniler- Şiirler
İçerik oylama

AHİLİĞİN ÖNDE GELEN ALTI İLKESİ

 

Ahiliğin önde gelen altı ilkesi

1.   Elini açık tut

2.   Sofranı açık tut

3.   Kapını açık tut

4.   Gözünü bağlı tut

5.   Beline sahip ol

6.   Diline sahip ol.

Kaynak:   www.historicalsense.com