Ahilikte Dokuz Derece
11477 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Ahi Ahlâkını Meydana Getiren Kurallar
Ahi Birliklerinde Eğitim
Ahi Birliklerinde Yönetim
Ahilerin Ahlak Dışı Saydığı Şeyler
Ahiliğin Önde Gelen Altı İlkesi
Ahiliğin Sosyo Ekonomik Yönleri
Ahilik Haftası
Ahilik Kurumunun Doğuşu
Ahilikte Dokuz Derece
Esnaf Dükkânlarındaki Maniler- Şiirler
İçerik oylama

AHİLİKTE DOKUZ DERECE

 

Ahilik de 9 dereceli bir sisteme dayanır. Her kapı üç dereceyi içerir. Bu dereceler şöyle sıralanır:

 

1.   Yiğit,

2.   Yamak,

3.   Çırak,

4.   Kalfa

5.   Usta,

6.   Nakip,

7.   Halife,

8.   Şeyh

9.   Şeyh ül Meşayıh.

 

Kaynak:   www.historicalsense.com