Kızılayın Temel İlkeleri
9209 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Adres İletişim Ve Bağlantılar
Burs Hakkında Merak Edilenler
Deprem Ve Kızılay
Faaliyet Ve Hizmet Alanları
Gönüllü Olmak İçin
Kan Konusunda Merak Edilenler
Kızılay Derneği
Kızılay Haftası Şiirleri
Kızılay ile İlgili Güzel Sözler
Kızılay Tüzüğü
Kızılayın Amaçları
Kızılayın Gelir Kaynakları
Kızılay'ın Görevleri Ve Çalışmaları
Kızılayın Temel İlkeleri
Kızılayla İlgili Çeşitli Soru- Cevaplar
İçerik oylama
 
KIZILAYIN TEMEL İLKELERİ

· İNSANİYETCİLİK
Savaş yaralılarına ayrım gözetmeksizin yardım isteğinden doğmuş olan Kızılay, ulusal ve uluslararası alanda, her türlü koşullarda insanların acılarını önlemeye ve hafifletmeye çalışır. İnsan yaşamını, sağlığını ve insanlık onurunu korumayı amaçlar. Bütün uluslar arasında karşılıklı anlayış, dostluk, işbirliği ve sürekli bir barışı destekler.

· AYRIM GÖZETMEMEK
Hiçbir milliyet, ırk, din, cinsiyet, sosyal şart veya siyasal inanç farkı gözetmez. İnsanlara ıstırapları ölçüsünde, öncelikli ivedi ihtiyaçları karşılamaya çalışır.

· TARAFSIZLIK
Düşmanlıklara taraf olmayarak ve siyasal, ırksal, dinsel, felsefi nitelikteki tartışmalara karışmayarak tarafsızlığını korur.

· BAĞIMSIZLIK
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına ve uluslararası ilgili mezuat hükümlerine tabi olarak, insancıl faliyetlerde kamu otoritelerinin yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç temel ilkelerine göre hareket olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

· HAYIR KURUMU NİTELİĞİ
Hizmetlerinde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur.

· BİRLİK
Türkiye'de Türkiye Kızılay Derneği dışında, aynı amaçla ve herhangi bir isim altında başka bir teşkilat kurulamaz. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları bütün yurdu kapsar.

· EVRENSELLİK
Aynı amaçla hizmet veren bütün yabancı ulusal kuruluşlarla aynı hakka sahip ve onlarla karşılıklı yardımlaşmakla görevli evrensel bir kurumdur.

Kaynak: http://www.kizilaybakirkoy.org.tr