Katar Mani
8069 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Artık Mani
Cinaslı Mani
Deyiş Mani
Karşılıklı Mani
Katar Mani
Tam Mani
İçerik oylama

Aynı konuya ait bir biri ardına gelen manilere katar mani denir.

 

Maniyim maniciyim

Deryada gemiciyim

Mezarda toprak olsam

Yar ile davacıyım

 

Mani mani başlamam

Ben bekârı taşlamam

Olur olmaz adamla

Ben maniye başlamam

 

 

Oğlan söyle bir mani

Yoktur kızın imanı

Altından köşk yaptırmış

Gümüşten merdiveni

 

Manici başı mısın?

Cevahir taşı mısın?

Sana bir name yollasam

Başında taşır mısın?