Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görevleri
3550 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Biyolojik Savaş Ve Korunma
Depremden Korunma
Halkın Görev Alması Ve Yapacağı İşler
İkaz İşaretleri Ve Alarm
İkaz Ve Alarmlar
İlkyardım Bilgileri
Kimyasal Savaş Ve Korunma
Nasıl Sivil Savunma Gönüllüsü Olunur ?
Nasıl Sivil Savunma Personeli Olunur ?
Savaş Ve Korunma
Sığınak Ve Sığınma Yerleri
Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlikleri
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
Sivil Savunma Günü İle İlgili Güzel Sözler
Sivil Savunma Günü Tarihçesi
Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görevleri
Yangın Söndürme Ve Önleme Tedbirleri
İçerik oylama
 
 
 

1. Sivil savunma ve tahliye planı yapmak,
2. Sivil savunma planında servislere ayrılanların servise göre eğitim ve tatbikatlarını yapmak
3. Müessesede haber alma ve ikaz sistemini düzenlemek,
4. Sığınak ve sığınak olabilecek yerleri tespit ederek, personeli bilgilendirip gerekli tedbirleri aldırmak,
5. Yangın yönergesi hazırlayarak personeli görevlendirmek ve eğitimini yaptırmak,
6. Sivil savunma malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini, mevcutların bakım, onarımı ve korunmalarını takip etmek,
7. Sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödemelerin bütçeye konulması, sarf yerlerini teklif ve tavsiye ederek tavsiye etmek,
8. Yıllık bir çalışma programı düzenleyerek, amirine sunmak ve bu programa göre çalışmak
9. Sivil Savunma mevzuat, yayın ve emirleri devamlı surette izlemek, incelemek ve müessesede uygulanmasını sağlamak,
10. Sivil savunma gününü kutlamak,
11. Nöbetçi memurluğu talimatını yaparak uygulatmak, gereğinde görevlileri kontrol etmek,
12. Kurumumuzun koruyucu güvenlik özel talimatını yaparak gerekli raporları düzenlemektir.