Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlikleri
3009 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Biyolojik Savaş Ve Korunma
Depremden Korunma
Halkın Görev Alması Ve Yapacağı İşler
İkaz İşaretleri Ve Alarm
İkaz Ve Alarmlar
İlkyardım Bilgileri
Kimyasal Savaş Ve Korunma
Nasıl Sivil Savunma Gönüllüsü Olunur ?
Nasıl Sivil Savunma Personeli Olunur ?
Savaş Ve Korunma
Sığınak Ve Sığınma Yerleri
Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlikleri
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
Sivil Savunma Günü İle İlgili Güzel Sözler
Sivil Savunma Günü Tarihçesi
Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görevleri
Yangın Söndürme Ve Önleme Tedbirleri
İçerik oylama

 

KURULUŞU
 
Sivil Savunma Birliği ilk defa 1986 yılında Silahlı Kuvvetlerden temin edilen ihtiyaç fazlası erlerden oluşturulmuş, ancak zaman içerisinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı nedeniyle birlik emrine yükümlü er verilmediğinden birliğin kadrolu personelden kurulması çalışmalarına başlanmış ve 1993 yılında 63 personel ile Ankara, 1996 yılında da İstanbul ve Erzurum'da Sivil Savunma Birlikleri kurulmuştur.

27.12.1999 tarihinde yürülüğe konulan 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden sonra; afetlerde, savaşta, önemli kaza ve yangınlarda arama, kurtarma ve yardım hizmetleri yapmak üzere; ülkemizin coğrafi konumu, ulaştırma imkanları, afete uğraması muhtemel bölgeleri dikkate alınarak 11 merkezde ( Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van) 120'şer personelden oluşan çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış sivil savunma arama kurtarma birlikleri ile birlik kurulmayan diğer illerde ise ilin büyüklüğüne göre 10, 20 ve 30'ar personelden oluşan sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri kurulmuştur.

Aynı Kararname ile afetlerde kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak isteyen gönüllü kişi ve kuruluşların İçişleri Bakanlığının eşgüdümünde çalışmalara katılmaları için " Gönüllüler Yönergesi" hazırlanılarak 05.05.2000 tarihinde yürürlülüğe konmuştur.

Ayrıca aynı Kararname gereği kurulan birlik ve ekiplerin "Kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarına dair Yönetmelik"de 21.07 2000 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

 

GÖREVLERİ

- Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,

- Savaşta, afetlerde ve kazalarda; nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkanlar ölçüsünde yürütmek, ilgili birimlere ulaştırmak, NBC maddelerinin temizlenmesine (Dekontaminasyon) yardım etmek,

.-Ülkemize gelen sığınmacılara sosyal yardım hizmeti vermek, bunların geçici barındırılma hizmetlerine yardım etmek,

- Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve kuruluşların çalışmalarını koordine etmek,

- Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık, aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

- Kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen ekipleri ile gönüllü kuruluş ve kişilerin eğitimlerini Bakanlık veya Valiliğin uygun görüşü ile yapmak,

·-Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak

·-Eğitim amacı ile yurtiçi ve yurtdışında yapılacak eğitim ve tatbikatlara, istek yapılması halinde veya gerektiğinde yurt dışında meydana gelecek afetlerde de kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,

-Sivil Savunma Koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,

-Afet bölgesine en seri şekilde ulaşabilmek için haberleşme, toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,

- Bakanlık ve Valiliklerce verilecek diğer görevleri yapmak.
 
 
Kaynak: www.ssgm.gov.tr