Nasıl Sivil Savunma Personeli Olunur ?
12576 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Biyolojik Savaş Ve Korunma
Depremden Korunma
Halkın Görev Alması Ve Yapacağı İşler
İkaz İşaretleri Ve Alarm
İkaz Ve Alarmlar
İlkyardım Bilgileri
Kimyasal Savaş Ve Korunma
Nasıl Sivil Savunma Gönüllüsü Olunur ?
Nasıl Sivil Savunma Personeli Olunur ?
Savaş Ve Korunma
Sığınak Ve Sığınma Yerleri
Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlikleri
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün Görevleri
Sivil Savunma Günü İle İlgili Güzel Sözler
Sivil Savunma Günü Tarihçesi
Sivil Savunma Uzmanlığı’nın Görevleri
Yangın Söndürme Ve Önleme Tedbirleri
İçerik oylama
 
 
 

Sivil Savunma Memuru, Sivil Savunma Uzmanı ve Arama Kurtarma Teknisyeni olmak için;

SİVİL SAVUNMA MEMURU

1) Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,
3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az iki yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,
4) Başvuru tarihinde otuz beş yaşından gün almamış olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak

 

SİVİL SAVUNMA UZMANI

a) Kurum içinden;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibari ile son üç yılı Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak,
3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,
4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,
5) Sivil Savunma Uzmanlığı Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavına katılarak başarılı olmak.

b) Kurum dışından;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak veya emniyet hizmetleri sınıfı mensubu, uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetim elemanı ve öğretmen olarak en az on yıl hizmeti olmak,
3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,
4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,
5) Sivil Savunma Uzmanlığı Görevde Yükselme Eğitim ve Sınavına katılarak başarılı olmak.

ARAMA KURTARMA TEKNİSYENİ

1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,
2) Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında özellikle savaşta, afetlerde ve kazalarda, arama, kurtarma, ilkyardım, sosyal yardım ve yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,
3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,
4) Başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmak, en az B sınıfı şoför ehliyeti olmak, erkek olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,  şartları aranır.

 

Kaynak: www.ssgm.gov.tr