Sokak Çocukları
4293 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Alkol Hakkında Genel Bilgiler
Sigara Hakkında Genel Bilgiler
Sokak Çocukları
Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tüzüğü
Yeşilay Dergisine Abone Olun
Yeşilay Haftası Şiirleri
Yeşilay İle İlgili Güzel Sözler
Yeşilay Şubeleri
Yeşilay'ın Tarihçesi
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma
İçerik oylama
 
 
 
               1980’li yılların başında Türkiye’nin sosyal gündemine giren “Sokak çocukları” meselesi; Türkiye’nin başta gelen millî problemleri arasında ve ön sırada yer almaktadır. Sokak çocukları bizim evlâtlarımızdır ve bu ülkeye kazandırılması gerekir. Bunlar aile içi fırtına neticesi sokağa dökülmüş incilerdir.
Bu meselede devletin ve hükûmetin kayıtsız ve seyirci kaldığı iddiası doğru değildir, ama yeterli olmadığı da bir gerçektir. Her sosyal meselede olduğu gibi, sokak çocukları meselesinin de temelinde aslî ve tâlî çok sayıda sebep vardır.
Bu meselenin yalnız polis gücü ile halli imkânsızdır. Ancak, eğitim, ekonomi, ahlâkî değerler, aile münâsebetleri başta olmak üzere, son derece geniş ve çok sayıda meselenin halli ile, giderek çığ gibi artan “sokak çocukları” meselesi önlenir ya da en azından asgariye indirilir.
Bu meselenin hallinde devletin kuruluşları yanında sivil toplum kuruluşlarının da görev alması zarûrîdir. Türkiye’nin en eski kuruluşlarından olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Genel Merkez, Şube ve Temsilcilikleri ile bütün imkânlarını kullanarak, bu millî meselenin hallinde âzamî gayret sarfetmeye hazırdır ve ilk safhada konferanslarla, (kitap, broşür vs. gibi) her türlü döküman ve yayınlarımızla bu görev îfâ edilmektedir.
Sokak çocuklarının topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan tedavi, rehabilitasyon, eğitim, meslek edindirme ve istihdam, yurt, okul ve ailelere yardım hizmetlerinde görev alan bakanlıklar ile devlet kurumları ve özel kuruluşlar, raporun “Sorumlu Kuruluşlar” bölümünde arz edilmiştir.
Sokak çocukları meselesi ile ilgili ve bir nevî bilgi demeti olan “Sokak Çocukları Raporu” eklidir.
İlgili kuruluş ve makamlara saygılarımızla arz ederiz.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı
Av. M. Necâti ÖZFATURA

SOKAK ÇOCUKLARI KİMDİR?

“Sokağı mesken tutarak, günün önemli bir bölümünü sokakta yaşıtları ile birlikte geçiren, yaşamış oldukları ortamlarda her türlü ihmâl, istismar, sömürü ve kötü davranışa mâruz kalan, aile veya yasal yakınları ile bağları kısmen veya tamamen kopmuş, genellikle yaşıtları ile birlikte kendilerini korumaya çalışan, çoğunlukla da uçucu ve uyarıcı madde bağımlılığı bulunan çocuklardır.”

 
Yazının devamı için kaynak adrese tıkalyınız lütfen.