Teknoloji
2971 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Bilim Nedir?
Eğitim Teknolojisi
Eğitimde Teknolojinin Rolü Nedir?
Öğretim Teknolojisi
Teknoloji
Teknoloji Nedir?
Teknolojinin Uygulamaları
İçerik oylama
 
 
 
                                                   Teknoloji

Tanım. Problemlerin çözümü için davranış ve fizik bilimi kavramlarının bütünsel (systemic ) ve sistematik bir uygulama çerçevesinde ele alınmasıdır.

Çözümleme. Tanımda geçen önemli terimler şu şekilde anlaşılmalıdır:

1. "Bütünsel bir uygulama" olduğundan söz edildi; çünkü bütünsellik anlayışı sistem fikri ile paralellik göstermektedir, şöyle ki; sistem içerisinde yer alan her türlü birim, sistemin diğer birimleri üzerinde etkili olduğu gibi sistemin diğer sistemlerle ve çevreyle de etkileşimi söz konusudur. Yeni bir sistem oluşturmaktan bahsedilecekse bu etkileşimlerin etkili, verimli ve amacına hizmet eder biçimde ele alınması ve öyle değerlendirilmesi gerekecektir.

2. "Sistematik bir uygulama" olması; öğrenme gibi karmaşık bir sistem içerisinde yer alan birçok önemli değişkenin kolayca ihmal edilebilir ya da kontrol dışı kalabilir olması sebebiyle böyle bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmasındandır.

3. "Uygulama", problem çözümü için bilimsel ve diğer bilgilerin, tasarlanan teknik ve strateji sistemlerine dönüştürülmesidir. Böylece stratejiler (nasıl yapılacağının tasarlanması) ve teknikler (bir şeyi oluşturmak için kullanılacak yöntem ve araçlar) teknoloji için birinci derecede önemli birimler haline gelmektedir. Diğer bir deyişle problem çözümü için belirlenen stratejiler işin nasıl yapılacağının tasarlanması, bu stratejiler için uygun yöntem ve araç seçimi de kullanılacak teknik olarak adlandırılabilir.

Aşağıda belirtilen görüşler de yazarın yaptığı bu tanımlamaları destekleyici niteliktedir:

1. Teknoloji eğitim/öğretim sürecinde bağımsız bir değişkendir; yerinde kullanılıp kullanılmaması, kullanacak kişinin sorumluluğundadır.

2. Bir problem için teknolojik çözüm uygulamaları üretmek, çok daha ciddi başka problemlerin oluşmasına yol açabilir.

3. Teknoloji uygulamaları için karar verilecekse, bu seçim istenmeyen sonuçların, istendik sonuçlara göre göz ardı edilebilir ölçülerde olmasına göre yapılmalıdır.

4. Tereddüt ve korku gelişmiş teknoloji kullanımında önceden tahmin edilemeyecek kötü sonuçlar doğurabilir. Seçilecek teknolojilerin uygun ve destekleyici olabilmesi için bireylerin kabullenme ve adaptasyon süreçlerinde başarılı olması; yani kullanılacak teknolojiden haberdar olması, buna ilgi duyması, ve yeni teknolojiyi deneyerek görmesi gerekir (Rogers Shoemaker, 1971, s.100).

Kaynak: www.ceit.metu.edu.tr