Zaman Zaman İçinde 1
5361 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Bir Varmış Bir Yokmuş 2
Evvel Zamanda İken
Var Varadan
Zaman Zaman İçinde 1
Zaman Zaman İçinde 2
İçerik oylama
 
 
ZAMAN ZAMAN İÇİNDE

Zaman zaman içinde, kalbur sa­man içinde.. Bu sözün önü var, ar­kası yok; gömleğimin yeni var, ya­kası yok.. Sabır da bir huydur, suyu var tası yok. De gel sabreyle.. İyi ama susuzla, sabırsız ne yapar? Ya bir kuyu kazar, ya dolaşır çarşı-pa-zar; ben de aç karın, yüksek nalın çıktım pazara. Mevlâm uğratmasın iftiraya nazara...

Bir kaz aldım karıdan, boynu uzun borudan! Kendisi akça pakça, eti kemiğinden pekçe; ne kazan kaldı ne kepçe! Kırk gündür kayna­tırım kaynamaz.

Hay dedim, huy dedim; bu ne pişmez şey dedim. Bir iken iki ol­duk, üç iken dört olduk; anan soy­lu, baban boylu, derken kırk olduk; kırkımız kırk ateş yaktık!.. Kırk gün­dür kaynatırız kaynamaz. Baktım ki olacak gibi değil, sofraya konacak gibi değil, eğil dağlar eğil dedik; on tanemiz hu çekti, onumuz su çekti; onumuz odun çekti; haydan geleni huya sattık, unu bulguru su­ya kattık. Suyu kazana, kazanı yeni­den ocağa attık; vay ne kaynattık ne kaynattık.. De şimdi kaynar mı, kaynamaz mı? Derken efendim bu kez başını kaldırıp bize bakmaz mı!

Gayrı pabucunu bırakıp kaçan kaçana! Kanadını kaldırıp uçan uçana! Eh, bir ben miyim kırk a kişinin gevşeği? Çıkar- «y dım ahırdan boz eşeği, vurdum sırtına palanı, çektim yedi yerden kolanı; bindirdim üstüne doksanlık anamı. Boynuna mavi bir boncuk takmadım ama, koynuna koydum bir sabırtaşı. Sabırtaşı, sabırcık taşı deyip, geçmeyin öyle! Ne anamın aşı, ne gözümün yaşı...

Verilecek kuluna vermiş, bize de versin Yaradan; haydi dedikoduyu kaldırıp aradan, dinleyin şimdi; sa­bırlı kim, :