Toplum, Kültür Ve Kütüphane
4282 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Kitap Türleri
Kütüphane Nedir?
Kütüphanede Uyulması Gereken Kurallar
Kütüphaneler Haftası İle İlgili Güzel Sözler
Kütüphaneler Haftası Şiirleri
Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri
Okul Kütüphaneleri
Okuma Kitaplarım
Toplum, Kültür Ve Kütüphane
İçerik oylama
 
 
 
TOPLUM, KÜLTÜR VE KÜTÜPHANE

Kütüphaneler, toplumların bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Onlar da hastane, okul, cami, fabrika gibi toplumsal birer kurum sayılırlar. Kütüphaneler kişilere ait olurlarsa, topluma hizmet etme amacına yönelmezlerse, kütüphane anlamına da ulaşamazlar. Sadece kitaplık olarak kalırlar.

Kütüphaneler, uygarlığın başlangıcından beri, toplumun ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda hizmet vermiş ku­rumlardır. Toplumsal gelişime kültür aktararak katkıda bu­lunmuş olan bu kurumlar kayıtlı bilgileri gerektiğinde kullanılmaları için kontrol ve koruma altında bulundurmaktadırlar. Eğer, bugün kendimizden önceki yazılı ve basılı bilgilere ulaşabiliyor, değerlendirebiliyor, bunlara yenilerini katabiliyorsak bunda kütüphanelerin katkısı büyüktür.

Kütüphanelerin topluma daha yararlı olabilmeleri için, bina, donanım, çalışma ortamının iyileştirilmesi gibi geliştirici yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Çağımızda kütüphanecilik artık bir uzmanlık konusu olmuştur.

 
Kaynak: www.kocaalikarsimahio.com