Okul Kütüphaneleri
5642 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Kitap Türleri
Kütüphane Nedir?
Kütüphanede Uyulması Gereken Kurallar
Kütüphaneler Haftası İle İlgili Güzel Sözler
Kütüphaneler Haftası Şiirleri
Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri
Okul Kütüphaneleri
Okuma Kitaplarım
Toplum, Kültür Ve Kütüphane
İçerik oylama
 
 
 
OKUL KÜTÜPHANELERİ

Okullarımızın tamamına yakın bir çoğunluğunda yeterliliği tartışılabilecek gibi de olsa kütüphane vardır. Buralarda daha çok Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş eserler, okullarımızın kendi imkânlarıyla edindikleri kitaplar öğrenci ve öğretmenlerin yararlanmasına açıktır.

Okul kütüphanelerinin yararlarını şöylece sıralayabiliriz :

1—Öğrencilerin ders kitaplarının dışına çıkarak daha ayrıntılı ve doyurucu bilgi toplayabilmelerini sağlar.

2—Öğrencilerin inceleme, araştırma alışkanlıkları ve kitap sevgisi kazanmalarını sağlar.

3—Belirli konularda kaynaklardan nasıl yararlanılaca­ğını öğrenmelerine katkıda bulunur.

4—Dergi ve gazete gibi süreli yayınları izleme alışkanlıklarını geliştirir.

5—Özet çıkarma, not alma, rapor hazırlama gibi bece­rilerini geliştirir.

6—Öğrendiklerini, kitaplar hakkındaki düşüncelerini ar­kadaşlarına da ileteceğinden okuma ve araştırmaya karşı top­lumsal bir eğilim geliştirilmesi konusunda etkili olur.

7—Boş zamanlarını okuyarak, araştırarak, inceleyerek, kendilerini geliştirerek geçirme alışkanlıkları kazandırır.

8—Kitaplıklarda, kütüphanelerde var olan sistem için­den kitap seçebilme tekniğini kavratır. Böyle yerlerden kolayca yararlanabilmeyi öğretir.

Okul kütüphaneleri, okul sonrası eğitimlerini geliştirmede öğrencilere nerelere gidileceği masajını verir. Böylece öğrencileri amaçsız gezilerden, aşırı televizyon tutkusundan kurtarır.

Okul kütüphaneleri, kullanıldığı, yararlanıldığı oranda önem ve anlam kazanır. Bunun için öğrencilerin buralardan yararlanmaları mutlaka sağlanmalıdır. Aksi 'halde buraları. kütüphane olma niteliğini yitirerek sadece 'kitap deposu olur. Öğrencilere, seviyelerine göre basit de olsa inceleme, araştırma görevleri vererek, kendi gözetimlerinde bunu başarmalarını sağlayan öğretmenlerin öğrencilerinin inceleme araştırma be­cerilerini geliştirdiği gözlenmiştir.

Okul kütüphaneleri, eğitim öğretim etkinliğinde öğrenci, öğretmen öğelerinden sonra üçüncü sırayı almaktadır.

Okul kütüphaneleri, öğrenimi kolaylaştırmakta ve zen­ginleştirmektedir.

 
kAYNAK: www.kocaalikarsimahio.com