Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri
5166 kez gösterim alındı.

Üst Başlıklar
Kitap Türleri
Kütüphane Nedir?
Kütüphanede Uyulması Gereken Kurallar
Kütüphaneler Haftası İle İlgili Güzel Sözler
Kütüphaneler Haftası Şiirleri
Kütüphanelerin Eğitimdeki Yeri
Okul Kütüphaneleri
Okuma Kitaplarım
Toplum, Kültür Ve Kütüphane
İçerik oylama
 
 
 
KÜTÜPHANELERİN EĞİTİMDEKİ YERİ

İnsanların bilgi ihtiyacı çok eskilere dayanmaktadır. Her bilgi belirli 'bir deney ve deneyimden kazanılmıştır. Yazının doğuşu, kazanılan bilgilerin saklanarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır. Böylece bilgi birikimi zenginleşmiş, paylaşım kolaylaşmıştır. Aynı zamanda bilgilerin kayba uğraması ve yanlış aktarılması da önlenmiştir.

Matbaanın icadıyla bilgi paylaşımı da kolaylaşmış ve hızlanmıştır.

Eğitimin amacı, kişilere düşünmesini Öğretmektir. Gerek öğrencilerin okul kütüphanelerinden yararlanmaları düşünülsün, ister eğitimini yarıda bırakanların bunu bütünleyici çalışmaları için olsun, isterse normal eğitimli kimselerin kendilerini yetiştirmeleri düşünülsün eğitim, kütüphanelerin dı­şında düşünülemez.

Eğitim ve kütüphane birbirinin bütünleyicileridir. Kişinin öğrenim sırasında olsun, öğrenim sonrasında olsun, mes­leğinde olsun kültürel gelişimini sürdürebilmek, kafasına ta­kılan soruları cevaplayabilmek için rahatça başvurabileceği yer kütüphanedir.

Kütüphaneler, her türlü düşünce ve sanat ürünlerini top­layıp koruyarak bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan değerli kurumlardır.

Bunların dışında kütüphanelerin bir görevi de, okuyucularına hangi konularda, hangi eserlerden nasıl yararlanılacağı konusunda rehberlik etmektir.

Kütüphanedeki 'kitaplar ve diğer yazılı, basılı kaynaklar orada bir sistem dahilinde dizilmekte ve saklanmaktadır. Oraya gelenlerin (kataloglardan eser araştırmaları çok zaman almaktadır. Oysa 'kütüphanedeki görevliler, hangi konudaki eserlerin nerede olduğunu çok iyi bilmektedir. Okuyucu ve araş­tırıcılara bu konuda yapılan yardımlar yararlı sonuçlar verecektir.

Kütüphaneler amaç, görev ve nitelikleri bakımından türlere ayrılırlar. Bunlar:

1—Araştırma kütüphaneleri :

a)Üniversite kütüphaneleri,

b) Millî kütüphaneler.

c)Özel kütüphaneler.

2 — Diğer kütüphaneler :

a)Halk kütüphaneleri,

b)Çocuk kütüphaneleri.

c)Okul kütüphaneleri.

İnsanın, insan olma onuruna yakışır bir biçimde yaşayabilmesi için eğitim, eğitimin istenen amaca ulaşabilmesi için de kütüphaneler çok büyük önem taşımaktadır.

Kaynak:: www.kocaalikarsimahio.com